Generell hälsa Livsstil Nyheter

Är de nya trådlösa hörlurarna från Apple medicinskt säkra?

Det har kommit ut nya trådlösa hörlurar av Apple som kan användas på deras iPhones. Hörlurarna saknar sladd och fungerar genom bluetooth. Industrin för trådlöshet uttrycker att bluetooth är säkert att använda sig av för att strålningen från mikrovågorna är låg jämfört med FCC’s riktlinjer. FCC’s riktlinjer säger att SAR ska ligga på 1.6 watt eller mindre per kilogram.

Bör vi överväga dem friska eller inte

Över 220 forskare har publicerat studier om elektromagnetisk strålning och hävdar att nationella och internationella riktlinjer för strålning finns för att skydda människors hälsa. Det finns även två studier som visar att utsättning för radiovågor via en bluetooth-enhet påverkar kroppen negativt. Men om vi tar till exempel produkter såsom skäggolja, kommer detta inte att påverka din hälsa

Att komma ihåg är att forskning aldrig sker objektivt utan ofta är sponsrad av företag eller fonder som vill se ett bestämt resultat i studien. Detta gör att forskning per definition blir falsk då den inte är baserad på oberoende premisser. Vilken forskning som är ”sann” eller inte går därför inte att veta: all forskning kan bekräftas eller dementeras beroende på vilka metoder, förhållningssätt och tillvägagångssätt som används.

Om man är osäker på om något är farligt eller inte får man förhålla sig till sin rädsla inför det genom att antingen förkasta den, bearbeta den eller acceptera den och därefter välja att använda det ena eller det andra materialet eller ”enheten” i sin vardag.

Säker eller inte säker

Trots allt så är hörlurarna nya och inget som kan ha forskats på särskilt länge, på varken korttids- eller långtidseffekter. Vad man tror är ”säkert” eller ”osäkert” är helt och hållet beroende på vilket utgångsläget är. Vissa menar att det är ofarligt för att de ”tror” det, medan andra menar att det är farligt för att det är vad de ”tror” på. Vad som är sant och falskt för en själv är det bara en själv som kan avgöra och bedöma.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *