Generell hälsa Nyheter

Upp för Wilson Therapeutics-aktien

ABG Sundal Collier och Carnegie ställer sig positiva till de preliminära studieresultat för Wilson Therapeutics läkemedel Decuprate. Aktien har gått upp mellan 20 och 64 procent.

Decuprate utvecklas för behandling av Wilsons sjukdom. Wilsons sjukdom är en sällsynt medfödd ärftlig åkomma där man har en bristande utsöndring av koppar i gallan, vilket leder till ackumulering av koppar i lever, hjärna och i korneas periferi. Denna kopparackumuliering kan leda till organskador. Man ser vanligtvis symptom på Wilsons sjukdom mellan 5 och 40 års ålder. Leversymptom syns oftast före 25-årsålder och kan variera från lätt förhöjda levervärden till svår leversvikt. Sjukdomen förekommer i samma utsträckning i alla befolkningsgrupper. Internationellt räknar man med att det är cirka 30 personer per miljon invånare som har sjukdomen.

Carnegie beskriver i sin analys att studieresultaten är uppmuntrande och de preliminära resultaten verkar stödja synen på att Decuprate har potentialen att bli ett nytt och väldigt viktigt behandlingsalternativ för Wilsons sjukdom.

Carnegie har en köprekommendation för Wilson Therapeutics-aktien med en riktkurs på 60 kronor och ABG Sundal Collier har en rekommendation på 82 kronor. Man kan handla aktien på Stockholmsbörsen mid cap-lista och den stod då i knappt 50,00 kronor vid lunchtid. Aktien bedöms därför ha en uppsida på mellan 20 och 64 procent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *